System

BonMaker to sytem przetworzenia zęba po ekstrakcji w autogenny materiał kościotwórczy.
Procedura przygotowania materiału jest bardzo prosta. Ząb po rozdrobnieniu umieszcza się w automatycznym urządzeniu, w którym przebiegają jego sterylizacja i granulacja. Do procesu wykorzystywane są trzy odczynniki opracowane i dostarczane przez producenta. Odczynniki chronione są patentem.
Możliwe jest otrzymanie materiału kościotwórczego w dwóch postaciach, w formie granulatu z rozdrobnionego zęba lub w formie bloczka – płytki kostnej o wymaganym kształcie – z wcześniej opracowanego fragmentu zęba. Uzyskany sterylny granulat lub bloczek umieszczany jest bezpośrednio w zębodole. Materiał jest higroskopijny, granulat ma formę żelu, zastygającego po nasiąknięciu, nie są wymagane żadne elementy mocujące. Nie ma potrzeby stosowania membran, siatek czy śrub. Jedynie przykrycie tkanką miękką zabezpiecza miejsce zabiegu. Nawet jeśli fragment materiału pozostanie odkryty, nie powoduje to żadnych negatywnych reakcji.
Proces otrzymania granulatu trwa 19 minut 50 sekund, a całość zabiegu może odbywać się w trakcie jednej wizyty, tej samej, podczas której następuje ekstrakcja. Odpowiedni czas przygotowania bloczka wynosi 35 minut. Nie jest wymagany, w odróżnieniu od stosowania innych materiałów autogennych, żaden zabieg chirurgiczny.
Materiał umożliwia przeprowadzenie szeregu zabiegów implantologicznych, które wcześniej nie były możliwe. Dzięki zastosowaniu bloczka mamy możliwość natychmiastowego podparcia implantu, a granulat wyśmienicie zapewnia stabilizację implantów oraz uzupełnienie braków kostnych. Pozwala także na wykonanie podniesienia ściany zatoki, a proces można powtarzać kilkakrotnie.
Z jednego zęba można uzyskać duże ilości materiału kościotwórczego (z trzonowca do 0,7 cm3, a z zębów przednich – do 0,5 cm3). Ważną cechą jest minimalna późniejsza redukcja objętościowa, nieprzekraczająca 5% (dla innych materiałów sięga 40%). Metoda opracowana ponad 10 lat temu jest wykorzystywana w praktyce od 2008 r. i została zastosowana w ok. 400 tys. zabiegów, z olbrzymią liczbą badań naukowych i obserwacji po zabiegu. Materiał otrzymany w urządzeniu BonMaker stanowi matrycę do odbudowy własnej kości pacjenta, ma właściwości osteoindukcyjne i osteokondukcyjne. Po pewnym czasie stanowi on całość tkanki jednolitej z nowo powstałą kością, bez możliwości odróżnienia wcześniejszych granic.