Zalety

 • ATB jest bezpiecznym materiałem kostnym
 • Całkowicie przemodelowuje się w kość własną pacjenta
 • Najwyższa biokompatybilność pod względem zgodności genetycznej
 • Wydajny – 0,4-0,5 cm³ materiału kostnego z zęba siecznego, 0,5-0,7 cm³ z przedtrzonowca, 0,6-1 cm³ z trzonowca
 • ATB jest najbardziej podobny do kości zębodołu pod względem histologicznym

Proces otrzymania granulatu trwa 19 minut 50 sekund, a całość zabiegu może odbywać się w trakcie jednej wizyty, tej samej, podczas której następuje ekstrakcja. Odpowiedni czas przygotowania bloczka wynosi 35 minut. Nie jest wymagany, w odróżnieniu od stosowania innych materiałów autogennych, żaden zabieg chirurgiczny.
Materiał umożliwia przeprowadzenie szeregu zabiegów implantologicznych, które wcześniej nie były możliwe. Dzięki zastosowaniu bloczka mamy możliwość natychmiastowego podparcia implantu, a granulat wyśmienicie zapewnia stabilizację implantów oraz uzupełnienie braków kostnych. Pozwala także na wykonanie podniesienia ściany zatoki, a proces można powtarzać kilkakrotnie.

 

ATB granulat

 • osteokondukcyjny materiał kostny o najwyższej blokopatybilności
 • osteoindukcyjny materiał kostny o najlepszym natychmiastowym efekcie przebudowy kości
 • kolagen typu 1 - identyczny do wyrostka zębodołowego
 • zawarte nieorganiczne składniki są identyczne z tymi wyrostka zębodołowego (HA,ACP,OCP,TCP)

 

ATB bloczek

 • świetna możliwość manipulacji z delikatnym uciskiem i elastyczność po nasączeniu
 • brak konieczności używania śrub czy błon zaporowych do umocowania
 • wysoko biokompatybilny materiał kostny z naturalnym źródłem hBMP
 • materiał kostny do pionowej i poziomej augmentacji

 

Zalety ATB

 • Minimalizacja dolegliwości bólowych pacjenta
 • Doskonała biokompatybilność
 • Brak ryzyka reakcji immunologicznej
 • Niskie ryzyko infekcji
 • Wydajny i ekonomiczny
 • Brak infekcji nawet gdy rana jest otwarta
 • Szybkie gojenie
 • Minimalizacja zakresu cięcia chirurgicznego
 • Łatwy do kontrolowania - nie potrzeba błon zaporowych
 • Widoczne efekty leczenia implantologicznego w niedługim czasie
 • Całkowicie wbudowana tkanka kostna, która może sprostać siłom nagryzowym
 • ATB, najlepszy materiał wszczepowy
 • Łatwość pozyskania surowca
 • Łatwość zastosowania w uszkodzonym miejscu
 • Podobny do kości autogennej pod względem struktury
 • Świetna przebudowa w kość wyrostka zębodołowego